Ogłoszenia i przetargi

Syndyk sprzeda samochód Renault Mascott, rok produkcji 2000

KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Rafała Pulchnego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości: Samochodu Renault Mascott   Za cenę nie niższą niż: 15 867,00 zł (piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100)   Rok produkcji: 2000 Przebieg:…
Dowiedz się więcej

Syndyk sprzeda samochód Renault Kangoo, rok produkcji 2011

KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Rafała Pulchnego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości: Samochodu Renault Kangoo   Za cenę nie niższą niż: 17 500 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)   Rok produkcji: 2011 Przebieg: 135…
Dowiedz się więcej

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

KONKURS OFERT   Syndyk masy upadłości Krystiana Przewłockiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości pakietu wierzytelności, zawierającego wierzytelności na łączną kwotę 116 340,17  zł, w tym: wierzytelność wobec Krzysztofa Królikowskiego składająca się z należności głównej…
Dowiedz się więcej

Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/2 w domu w Rzuchowej

KONKURS OFERT   Syndyk masy upadłości Klaudii Jamróz  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego ½ części prawa własności w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 174/4 o powierzchni 0,1856 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym…
Dowiedz się więcej

Syndyk sprzeda udziały w działkach w Suwałkach

KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Janusza Ołów – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości: udziału w wysokości 3/32 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki Nr 22844/20 opisanej w KW SU1S/00041095/4 oraz udziału w wysokości 6/64…
Dowiedz się więcej
Menu