Ogłoszenia i przetargi

Syndyk sprzeda mieszkanie przy ul. Kordiana 64B w Krakowie

KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Ireny Rupikowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości lokalowej, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 126, położony w Krakowie przy ulicy Kordiana nr 64B, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza,…
Dowiedz się więcej

Syndyk sprzeda kompresor i piaskarkę

Syndyk masy upadłości Sebastiana Bojko sprzeda wchodzące w skład masy upadłości kompresor i piaskarkę: Piaskarka bezpyłowa 105l, model: M80593 z okablowaniem Kompresor – Special Air Compressor Motor, model Y112M-2 za cenę 7500 zł Sprzęt znajduje się w Krakowie i jest w dobrym stanie. Ze stanem…
Dowiedz się więcej
Menu