Restrukturyzacja

Restrukturyzacja to dla przedsiębiorców (zarówno osób fizycznych, jak i spółek prawa handlowego) ogromna szansa na szybką poprawę kondycji finansowej firmy i przywrócenie jej rentowności. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest bowiem uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Podjęte w odpowiednim momencie działania naprawcze pozwolą zachować integralność przedsiębiorstwa, zoptymalizować zadłużenie, porozumieć się z wierzycielami, przywrócić płynność finansową, a tym samym ochronić majątek osobisty właścicieli i osób sprawujących zarząd. Rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest dokonanie wspólnie z przedsiębiorcą wyboru najlepszej z dróg, a następnie skuteczne poprowadzenie procesu naprawczego. Prawo restrukturyzacyjne stwarza w tym zakresie następujące możliwości:

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu – to bardzo komfortowe rozwiązanie dla firm, które znalazły się w początkowej fazie kryzysu. Umożliwia ono przedsiębiorcom samodzielne (tzn. bez udziału sądu) zawarcie układu z wierzycielami. Wniosek do sądu składany jest dopiero po uzyskaniu przez przedsiębiorcę wymaganego poparcia wierzycieli. O jego poprawność zadba występujący w roli nadzorcy układu doradca restrukturyzacyjny, który poprowadzi również proces negocjacji z wierzycielami. Działania doradcy w żaden sposób nie ingerują w sprawowanie zarządu w firmie.

  Jaki jest preferowany przez Państwa rodzaj kontaktu:
  Korespondencja mailowaKontakt telefoniczny

  LUCRUM KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA Robert Lasak, NIP: 6452180682, REGON: 276818198, adres prowadzenia działalności: Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków oraz ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa

  Przyspieszone postępowanie układowe

  Przyspieszone postępowanie układowe – jest to uproszczony tryb sądowy postępowania restrukturyzacyjnego, gdzie formalności zostały ograniczone do niezbędnego minimum, a terminy na dokonanie poszczególnych czynności przez sąd i doradcę restrukturyzacyjnego (występującego później w roli nadzorcy) są bardzo krótkie. Ma to na celu stworzenie szansy przedsiębiorcom, dla których niezwykle istotny jest czas, szczególnie w sytuacji zwiększającego się zadłużenia i zbliżających się egzekucji komorniczych, przed którymi, po wszczęciu tego postępowania, firma będzie chroniona.

   Jaki jest preferowany przez Państwa rodzaj kontaktu:
   Korespondencja mailowaKontakt telefoniczny

   LUCRUM KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA Robert Lasak, NIP: 6452180682, REGON: 276818198, adres prowadzenia działalności: Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków oraz ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa

   Postępowanie układowe

   Postępowanie układowe – jest to rozwiązanie dla firm posiadających dużą liczbę wierzytelności spornych (ponad 15%), gdzie układ musi obejmować wszystkich wierzycieli. To również szansa dla firm, wobec których zostały już wszczęte egzekucje komornicze – jeżeli sąd uzna to za niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego, może  zawiesić postępowania egzekucyjne oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego.

    Jaki jest preferowany przez Państwa rodzaj kontaktu:
    Korespondencja mailowaKontakt telefoniczny

    LUCRUM KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA Robert Lasak, NIP: 6452180682, REGON: 276818198, adres prowadzenia działalności: Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków oraz ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa

    Postępowanie sanacyjne

    Postępowanie sanacyjne – to tryb przewidziany dla przedsiębiorstw, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, wymagającej głębokich zmian w sferze operacyjnej.  Doradca restrukturyzacyjny wystąpi w tym przypadku w roli zarządcy, który obejmie zarząd masą sanacyjną oraz wdroży plan restrukturyzacyjny mający na celu zawarcie układu oraz przywrócenie zadłużonej firmie zdolności do realizacji zobowiązań. Co istotne, postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, ulegają zawieszeniu.

     Jaki jest preferowany przez Państwa rodzaj kontaktu:
     Korespondencja mailowaKontakt telefoniczny

     LUCRUM KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA Robert Lasak, NIP: 6452180682, REGON: 276818198, adres prowadzenia działalności: Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków oraz ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa

     Chcę rozpocząć restrukturyzację

      Jaki jest preferowany przez Państwa rodzaj kontaktu:
      Korespondencja mailowaKontakt telefoniczny

      LUCRUM KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA Robert Lasak, NIP: 6452180682, REGON: 276818198, adres prowadzenia działalności: Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków oraz ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa

      Menu