Syndyk sprzeda pakiet kamer

Syndyk sprzeda pakiet kamer

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec CITY ROBOTICS spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Olsztynie (sygn. akt: WA1M/GUp/68/2023) sprzeda wyszczególnione poniżej ruchomości

1 Kamera ZED2     NOWE szt. NOWA 1 1200 zł netto
2 Kamera ZED2   NOWE szt. NOWA 1 1200 zł netto
3 Kamera hik vision mini PTZ DS.-2DE2A404IW-DE3/W szt. Nowa  1 300 zł netto
4 Intel realsense depth kamera D435I szt. 1 700 zł netto
5 Kamera ZED2 (zdemontowana) szt. 1 850 zł netto
6 kamera SN 28309/00161566 (mocno zniszczona) szt. 1 20 zł netto
7 Kamera SLAMTEC RP LIDAR – używana – demontaż szt 1 1600 zł netto
8 Kamera ZED2 – używana – domontaż szt. 1 800 zł netto
Suma:  6670 zł netto

Suma 8204 pln brutto