Postępowanie upadłościowe

Jest to tryb przeznaczony dla podmiotów niewypłacalnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące. Niezwykle istotną rolę odgrywa więc czas – każdy dzień zwłoki może doprowadzić do nieodwracalnych skutków.

W przypadku spółek kapitałowych należy pamiętać o ryzyku odpowiedzialności majątkiem osobistym członków zarządu oraz o przepisach karnych zawartych w Kodeksie spółek handlowych. Trzeba bowiem wiedzieć, że zgłoszenie wniosku o upadłość jest obowiązkiem dłużnika – zgodnie z art. 21 ust.1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe dłużnik ma na to 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Nie warto zatem zwlekać i w przypadku pierwszych oznak utraty płynności finansowej skontaktować się z doradcą restrukturyzacyjnym. Nasza kancelaria pomoże Państwu wybrać właściwą drogę.

  LUCRUM KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA Robert Lasak, NIP: 6452180682, REGON: 276818198, adres prowadzenia działalności: Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków oraz ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa

  Jeżeli restrukturyzacja okaże się niewykonalna, nie oznacza to jeszcze zamknięcia wszystkich możliwości. Postępowanie upadłościowe powinno być prowadzone w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeżeli okoliczności na to pozwolą – przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.

  Polski ustawodawca przewidział w zakresie upadłości dwie możliwości:

  Postępowanie z możliwością zawarcia układu

  postępowanie to ma charakter restrukturyzacyjny, wierzyciele mają być zaspokojeni w sposób przewidziany w układzie, a przedsiębiorstwo nie ulega likwidacji.

  Postępowanie z likwidacją majątku

  środki uzyskane z likwidacji majątku są przeznaczane na zaspokojenie zobowiązań wobec wierzycieli. Majątkiem upadłego zarządza i likwiduje go syndyk wyznaczony przez sąd.

   LUCRUM KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA Robert Lasak, NIP: 6452180682, REGON: 276818198, adres prowadzenia działalności: Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków oraz ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa

   Chcę ogłosić upadłość

    LUCRUM KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA Robert Lasak, NIP: 6452180682, REGON: 276818198, adres prowadzenia działalności: Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków oraz ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa