Likwidacja spółek

Likwidacja spółki jest procesem sformalizowanym i ściśle uregulowanym przez przepisy prawa. Czynności likwidacyjne mają prowadzić do zakończenia bieżących interesów spółki, ściągnięcia wierzytelności, spłaty zobowiązań i upłynnienia majątku. Wiąże się z tym szereg procedur wymagających wiedzy z zakresu prawa i rachunkowości. Z tego powodu warto powierzyć przeprowadzenie procesu likwidacji podmiotom wyspecjalizowanym. Jeżeli zamierzają Państwo zlikwidować spółkę, eksperci z Kancelarii Restrukturyzacyjnej LUCRUM zapewnią Państwu profesjonalną pomoc.

    LUCRUM KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA Robert Lasak, NIP: 6452180682, REGON: 276818198, adres prowadzenia działalności: Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków oraz ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa

    KONTAKT

      LUCRUM KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA Robert Lasak, NIP: 6452180682, REGON: 276818198, adres prowadzenia działalności: Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków oraz ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa